Za malými súhvezdiami Delfín a Šíp

Pozrite sa na začiatku leta večer východným smerom a uvidíte jasnú modrobielu hviezdu kúsok nad horizontom. To je hviezda Altair v súhvezdí Orol. Je to druhá najjasnejšia hviezda asterizmu Letný trojuholník, o ktorom som písal nedávno. Je to krásna hviezda, ale tentokrát ju nechajme pekne svietiť a vydajme sa o kúsok vedľa, pretože táto hviezda je dobrým vodidlom k síce malým, ale zaujímavým súhvezdiam. 

Image Credit: Stellarium 

Po tom, čo sme našli Altair, je to už len na skok k súhvezdiam Delfín a Šíp. Ak podržíme vystretú ruku pred sebou, tak obe súhvezdia sú vo vzdialenosti rovnajúcej sa šírke našej dlane. V júli nájdeme súhvezdie Delfín dole vľavo a Šíp hore vľavo od jasnej hviezdy Altair. Obe malé súhvezdia ľahko zakryjeme dvoma prstami, je to úžasné ako slabé hviezdičky vytvárajú obraz na temnej oblohe.

Koľko hviezd vidíte v súhvezdí Delfín? Vraj existuje až deväť viditeľných hviezd, čo reprezentuje deväť múz. Toto súhvezdie bolo zahrnuté už medzi Ptolemaiové súhvezdia a v gréckej mytológii bol delfín posol Poseidóna, boha mora. Dve najjasnejšie hviezdy Alfa a Beta majú mená Sualocin a Rotanev. Ak tieto mená prečítame odzadu, dostaneme Nicolaus Venator, meno asistenta na Palermskom observatóriu, ktorý takto zaniesol svoje meno na oblohu. Štvorica najjasnejších hviezd vytvára asterizmus, ktorý sa nazýva Jóbová rakva. V tomto súhvezdí nájdeme okrem iného guľovú hviezdokopu NGC 6934, ktorú uvidíme len pomocou väčších ďalekohľadov, v menšom na tmavej oblohe sa javí ako malá hmlistá škvrnka. A taktiež malú planetárnu hmlovinu Modrý blesk (NGC 6905).

Súhvezdie Šíp, Image Credit: Till Credner via Wikimedia Commons 

Druhým spomínaným súhvezdím je Šíp, tretie najmenšie súhvezdie oblohy, ktoré taktiež patrilo už medzi Ptolemaiové súhvezdia. Podľa gréckej mytológie týmto šípom Herkules zabil supa, ktorý trýznil kentaura Cheiróna. Ale podľa prvej povesti, týmto šípom usmrtil Herkules orla, ktorý Prométeovi vyžieral jeho pečeň potom, ako tohto titana uväznil Zeus v pohorí Kaukaz. Pre amatérskych astronómov je toto súhvezdie známe predovšetkým vďaka guľovej hviezdokope M71, ktorá sa nachádza takmer v strede súhvezdia a je ľahko pozorovateľná už menšími ďalekohľadmi. Má trojuholníkový tvar a pomerne malý počet hviezd, takže vyzerá ako mnoho otvorených hviezdokôp. Súhvezdie leží v Mliečnej ceste a tak na pozadí môžeme vidieť jemnú stuhu tvorenú obrovským počtom vzdialených hviezd. 

Neďaleko odtiaľ sa nachádza jedna z najkrajších planetárnych hmlovín, ale o nej zas niekedy nabudúce. Využite teda pomoc hviezdy Altair na nájdenie týchto dvoch malých, ale predsa zaujímavých súhvezdí na letnej večernej oblohe a objavte s ďalekohľadom nové zákutia nekonečnej a krásnej nočnej oblohy. 
Andrej Duboš