Slnko

Fotky a kresby našej dennej hviezdy

Fotografie Slnka v čiare H-alfa

Fotografie Slnka v bielom svetle

Kresby Slnka pri pozorovaní v kontinuu