Veľký voz, Malý voz a medvede

Veľký voz nad Havajom, Image Credit: Gh5046 via Wikimedia Commons 

Veľký voz je jednoduché na nočnej oblohe nájsť, ale ak nemáte dostatočne tmavú oblohu, nájsť Malý voz už bude problém. Tieto dva asterizmy sú neodmysliteľnou súčasťou severnej hviezdnej oblohy, ktoré sa otáčajú okolo Polárky ako jazdci na ruskom kolese. V našich zemepisných šírkach sa stačí pozrieť na sever a určite uvidíme na nočnej oblohe skupinu hviezd, ktorá vzhľadom pripomína voz, naberačku či pluh. Potom, čo sme našli Veľký voz, je už len na skok ku Polárke a Malému vozu. Ale čo to ma všetko spoločné s medveďom? Asterizmus je skupina hviezd, hviezdny vzor, ktorý nie je súhvezdím, čo znamená, že Veľký voz nie je súhvezdím, ale je súčasťou súhvezdia Veľká medvedica. Asterizmus Malý voz má však spojnice rovnaké ako súhvezdie Malej medvedice, takže Malý voz môžeme nazvať súhvezdím i keď to nie je úplne správne pomenovanie. 

Veľký voz sme teda našli veľmi rýchlo, veď ho tvorí sedem jasných hviezd, Malý voz je však trochu nenápadný. Pozrieme sa teda na zadnú časť voza tvorenú dvoma jasnými hviezdami Dubhe a Merak. Ak si ich spojíme a myslenú priamku predĺžime, táto čiara smeruje takmer presne k Polárke. To je aj dôvod, prečo sa Dubhe a Merak používajú ako orientačne body k nájdeniu severného nebeského pólu. Na druhej strane priamky sme narazili na Polárku, ktorá je na konci oja Malého voza. Ale prečo nie je také jednoduché rozoznať tento voz podobne ako jeho veľkého brata? Oba hviezdne vzory majú sedem hviezd, ale štyri hviezdy Malého voza medzi Polárkou a vonkajšími hviezdami Kochab a Pherkad sú pomerne slabé. Potrebujeme tmavú oblohu, aby sme videli všetkých sedem. V závislosti od ročného obdobia, môžu byť oba vozy vysoko alebo nízko na oblohe. Počas jarných a letných večerov žiaria najvyššie, behom noci sa dostáva Veľký voz takmer nad hlavou, naopak počas jesenných a zimných večerov sa schovávajú len nízko nad severným obzorom. Pre našu polohu platí, že oba asterizmy sú cirkumpolárne, čo znamená, že nikdy počas celého roka nezapadajú a tak ich môžeme vidieť každú noc. Čo sa týka Malého vozu, cirkumpolárnym je až po oblasti okolo obratníka Raka, čo je 23,5° severnej šírky. 

Ako nájdeme Malý voz pomocou Veľkého voza? Image Credit: Stellarium 

Ako som spomenul, Veľký voz je súčasťou súhvezdia Veľká medvedica a tvorí medvedí chvost a zadok. Jedna grécka legenda hovorí o arkadskej princeznej Kallisto, ktorá v podobe medveďa blúdila lesom po tom ako ju naňho premenila Héra, manželka Zeusa, ktorý s Kallisto splodil syna Arkada. Keď sa raz pri túlaní lesom ako medveď stretla so svojim synom, ktorý ale svoju matku nespoznal a takmer na ňu vrhol svoj oštep, Zeus zabránil tragédii tým, že i jej syna Arkada premenil na zviera – malého medveďa. Oboch následne umiestnil na oblohu. Bohyňa Héra tým nebola však nadšená a tak zaprisahala boha morí Poseidóna, aby im nedal nikdy vydýchnuť v morských vlnách. Preto obe zvieratá nikdy nezapadajú. V dávnych dobách, Malý voz tvoril krídla Draka, ale keď fenickí moreplavci stretli gréckeho astronóma Thalesa okolo roku 600 pred naším letopočtom, ukázali mu ako využívajú hviezdy Malého voza na navigáciu. Vďaka tomu Thales zobral dračie krídlo a vytvoril z neho nové súhvezdie, ktoré dalo gréckym námorníkom nový spôsob orientácie na mori. V tom čase označovali približný smer severného nebeského pólu hviezdy Kochab a Pherkad, z tohto obdobia sú preto tieto dve stálice známe ako Strážcovia pólu. Polárka sa priblížila k severnému nebeskému pólu až neskôr. 

Ako vieme, hviezdy nie sú pevne pripevnené na nebeskú sféru a ak sa hviezdne vzory pomaly, ale iste menia a delia v priebehu dlhého časového úseku. V horizonte niekoľkých tisícov rokov budú takmer všetky terajšie súhvezdia vyzerať úplne inak. Veľký voz však bude i za približne 25 000 rokov vyzerať takmer rovnako ako dnes. Astronómovia totiž zistili, že hviezdy Veľkého voza, okrem hviezd Dubhe a Alkaid, patria do jednej skupiny hviezd, ktoré sú viazané gravitáciou a putujú rovnakým smerom v priestore. Tvoria teda pohybovú hviezdokopu. Aj za neuveriteľných stotisíc rokov bude asterizmus Veľký voz vyzerať podobne ako dnes, s výnimkou dvoch spomínaných hviezd, ktoré nepatria do tejto hviezdokopy.

 Andrej Duboš

Veľký voz dnes a za 100 000 rokov. Image Credit: Stellarium