Vitaj späť AR3664! Pred dvoma týždňami sa lúčila aktívna oblasť, ktorá spôsobila historickú geomagnetickú búrku a vytvorila nádhernú polárnu žiaru aj nad Slovenskom. Za svoj pobyt na privrátenej strane Slnka vyprodukovala 12 slnečných erupcií najvyššej triedy X. V týchto dňoch sa nám opäť po otočke začína vynárať na východnom okraji Slnka a teda môžeme povedať, že táto aktívna oblasť je naozaj vytrvalá a prežila už jednu celú otáčku našej dennej hviezdy okolo svojej osi. Je menšia ako keď sa s nami lúčila ale stále magneticky zaujímavá a už stihla vyprodukovať jednu X-kovú erupciu. Jej nové označenie je AR3697. Uvidíme, ako sa bude vyvíjať nasledujúce dni a či k nám opäť vyšle koronálnu hmotu v dostatočnom množstve aby spôsobila znovu zaujímavé vesmírne počasie. V jej okolí vidíme v chromosfére pravdepodobne zvyšky eruptívnej protuberancie. V severnej časti disku pozorujeme ďalšiu aktívnu oblasť, ktorá prežila otočku a v minulej fáze natočenia k Zemi produkovala silnejšie erupcie. Tá ma aktuálne označenie AR3691 a vidíme v nej niekoľko väčších slnečných škvŕn ale menej výrazné flokulové polia.V chromosfére Slnka pozorujeme na okrajoch disku množstvo krásnych protuberancií najrôznejších tvarov a veľkostí. Okraj je nimi doslova posiatý.