Seeing a tmavosť oblohy

Seeing je chvenie obrazu pozorovateľné v ďalekohľade.

Je dôležité ho uvádzať ku každému telesu zvlášť, pretože závisí od atmosferických podmienok a výške nad obzorom.

Na určenie seeingu sa používajú dve stupnice: Antoniadiho a Pickeringova stupnica.

Ja používam Antoniadiho stupnicu. Tá určuje kvalitu seeingu pomocou piatich stupňov, ktoré sa označujú rímskymi číslicami od I (najlepší seeing) do V (najhorší seeing). 

Seeing

Tmavosť oblohy