Tipy a návody

Slnko vyzerá, že je nemenné a nudné, lenže v skutočnosti poskytuje neustále meniaci sa vzhľad vo všetkých častiach svojej atmosféry. Každý deň je iné a preto je aj Slnko veľmi vďačný cieľ astronomických pozorovaní. Pri jeho pozorovaní ale platí niekoľko pravidiel a obmedzení. V prvom rad...

Seeing je chvenie obrazu pozorovateľné v ďalekohľade. Je dôležité ho uvádzať ku každému telesu zvlášť, pretože závisí od atmosferických podmienok a výške nad obzorom. Na určenie seeingu sa používajú dve stupnice: Antoniadiho a Pickeringova stupnica. Ja používam Antoniadiho...